ધ્રોલમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં યુવાનો અને મહિલાઓ જોડાય

આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવા માટે જનતામાં અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ અને મહિલાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય રહી છે. ત્યારે ધ્રોલમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં યુવા અને હરેક સામાજીક કાર્યામાં આગળ રહેતા જીતરાજસિંહ જે.ગોહીલને ધ્રોલ આમ આદમી પાર્ટી યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવી છે.

 ત્યારે કુસુમબેન પી . વાદીને આમ આદમી પાર્ટી મહિલા મોરચાનાં ધ્રોલ શહેરનાં પ્રમુખ તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવે છે.  

શિક્ષણ, આરોગ્ય અને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત સિસ્ટમની દિશામાં દિલ્લીમાં ઐતિહાસિક કામ કરનાર આમ આદમી પાર્ટીના “દિલ્લી મોડલ” જેવું જ ટેક્સના બદલામાં ગુજરાતમાં પણ મફત શિક્ષણ, મફત આરોગ્ય, મફત વીજળી સહિતના અધિકારો મળે તે માટે લોકો હવે સ્વયંભૂ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે.

ધ્રોલમાં યુવાનો માટી સંખ્યામાં સ્વયંભૂ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.