આ તારીખથી શરૂ થશે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા, શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાનો મહત્વનો નિર્ણય

અમદાવાદ:  ગુજરાત રાયની વિવિધ યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષાને લઈ આખરે શિક્ષણ વિભાગે યુજી અને પીજીની પરીક્ષાઓ લેવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે પરીક્ષાનો સમયગાળો ત્રણ કલાકના બદલે બે કલાકનો રાખવામાં આવ્યો છે. આગામી 25 જૂનથી અંડર ગ્રેયુએટ બીએબીકોમ, બીએસસી છેલ્લા અને પોસ્ટ ગ્રેયુએટના બીજા અને ચોથા સેમેસ્ટરની પરીક્ષા લેવાની જાહેરાત કરી છે.

અન્ય સેમેસ્ટરની પરીક્ષા રાજ્ય સરકાર અને દરેક યુનિવર્સિટીઓ પર રહેશે. અન્યથા આગળના વર્ગના 50 ટકા ઈન્ટરનલ અને 50 ટકા આગાળની પરીક્ષાના પરિણામોને ધ્યાનમાં લઈ પરિણામો આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ માટે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન દ્રારા પ્રવેશ, પરીક્ષા અને પરિણામને લઈને ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્યારે ગુજરાત રાયના શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ગઈકાલે નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે.

One thought on “આ તારીખથી શરૂ થશે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા, શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાનો મહત્વનો નિર્ણય”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.